ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ: (024) 3915 6886 | (028) 36 100 816
Symantec Authorized Partner
Hiện có sản phẩm trong giỏ hàng. 0,00 ₫ Cart

Không có sản phẩm nào

Chúng tôi hiểu tiết kiệm tiền và tránh thêm chi phí là điều cần thiết cho bạn bạn

Làm việc và cộng tác với Symantec

Bạn đã xây dựng doanh

nghiệp với niềm đa mê.

 
Chúng tôi bảo vệ bạn


theo mọi cách.

Symantec - Passionate about protecting your business
 

Giải pháp của Symantec Small Business

 
Chúng ta biết rằng khi nói đến hoạt động kinh doanh của bạn, bạn đang liên tục tìm cách để giúp giảm chi phí, tối đa hóa nguồn lực, và quản lý kinh doanh một cách hiệu quả nhất . Symantec là có mặt để giúp đỡ bạn.

Bạn đã có động lực để làm việc một cách chăm chỉ và vượt qua mọi thách thức với cách của bạn . Mặc dù trong hoạt động kinh doanh có nhiều vai trò quan trọng, tuy nhiên, một điều ở đây bạn cần được tự tin khi hợp tác với chúng tôi: bảo vệ thông tin và hệ thống giữ cho doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh .


Giải pháp an ninh- bảo mật của chúng tôi và các giải pháp sao lưu giúp đảm bảo rằng tất cả mọi thứ - bạn và nhân viên của bạn-  tất cả dữ liệu và thông tin của bạn được bảo vệ . Bạn đã phát triển doanh nghiệp với niềm đam mê- chúng tôi sẽ bảo vệ nó.


Tại Symantec , giải pháp an ninh của chúng tôi và các giải pháp sao lưu sẽ bảo vệ dữ liệu và hệ thống giữ cho doanh nghiệp của bạn phát triển mạnh, cùng chi phí hiệu quả. Dàng để cài đặt , sử dụng và quản lý ,nó cung cấp sự bảo vệ tốt nhất với giá cả phải chăng . Bây giờ bạn có thể tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất : Hoạt động kinh doanh của bạn .

Bạn có biết?


Why Symantec?
 

Về Symantec for Small Business

Vận hành một doanh nghiệp rất tốn kém. Bảo vệ nó lại càng khó.
Chúng tôi hiểu tiết kiệm tiền và tránh thêm chi phí là điều cần thiết cho bạn bạn
Tối đa nguồn lực doanh nghiệp của bạn. Và chúng tôi chắc chắn bạn sẽ được bảo vệ
Nhân viên của bạn là vô giá.
  • Tìm hiểu về các dịch vụ điện toán đám mây giúp bạn tiết kiệm ngân sách cloud services  (Tiếng Anh)
  • Bảo vệ dữ liệu và thông tin với công cụ "sao lưu"  (backup) & giải pháp bảo mật (security) (Tiếng Anh)
Vận hành doanh nghiệp. Khi không có một bộ phận (phòng/ ba) I.T (CNTT)
Trong kinh doanh có nhiều bộ phận với các vai trò khác nhau. Nếu doanh nghiệp bạn không có IT hoặc dành thời gian vào kinh doanh cốt lõi. Symantec sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp của bạn.
 
  • ¹ Nghiên cứu của Symantec và the National Cyber Security Alliance

  • ² Symantec’s 2011 SMB Threat Awareness Poll (Applied Research fielded this survey by telephone in September 2011)