ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ: (024) 3915 6886 | (028) 36 100 816
Symantec Authorized Partner
Hiện có sản phẩm trong giỏ hàng. 0,00 ₫ Cart

Không có sản phẩm nào

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin, dữ liệu Symantec Norton

 

Go ahead, you've got Privacy

At Symantec, we protect the world’s people and information by conducting our business with a commitment to transparency and choice.

We protect your privacy, so you can focus on achieving your goals.

 

 

 

 

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website Symantecvietnam.vn được vận hành bởi PACISOFT LTD. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Điều khoản về quyền riêng tư và/hoặc bảo mật này được áp dụng cho các trang web Symantecvietnam.vn và . Đây là trang web thu thập dữ liệu và các liên kết tới các điều khoản này. Chính sách này không áp dụng cho các trang web Symantec không hiển thị hoặc liên kết tới điều khoản này hoặc có điều khoản riêng về quyền riêng tư. Chính sách này cũng không áp dụng cho các dịch vụ và sản phẩm của Symantec trừ khi chúng được liên kết với các điều khoản này.

Trong Chính sách về Quyền riêng tư này, chúng tôi thông báo cho bạn về cách xử lý và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các trang web của chúng tôi. Là công ty chuyên về bảo mật, tính riêng tư của dữ liệu và vấn đề bảo mật dữ liệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bảo mật. Chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang web này thường xuyên vì Chính sách về Quyền riêng tư này có thể được cập nhật do có thể có sửa đổi về luật hoặc thay đổi về quy trình nội bộ của chúng tôi.

Cập nhật lần cuối: ngày  27 tháng 9 năm 2015

1. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là gì?

“Dữ liệu cá nhân” có nghĩa là mọi thông tin liên quan đến một cá nhân đã xác định hoặc có thể xác định được. Nếu chúng tôi không thể (hoặc ít nhất là không thể khi có lượng thời gian và công sức tương xứng) liên hệ trực tiếp thông tin này với cá nhân bạn thì thông tin này không phải là dữ liệu cá nhân.

2. Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

a. Nguyên tắc chung

Nói chung, bạn có thể truy cập và đọc hầu hết các phần trên trang web của chúng tôi mà không phải cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

b. Dữ liệu thống kê

Để truy xuất thông tin được yêu cầu của bạn từ các trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi lưu trữ một số dữ liệu cần thiết để cung cấp dịch vụ và/hoặc cho mục đích thống kê hoặc bảo mật bằng hình thức ẩn danh hoặc dưới dạng biệt hiệu. Đây là nơi ghi lại thông tin chung, chẳng hạn như tên miền hoặc loại trình duyệt của bạn. Dữ liệu này không cho phép chúng tôi rút ra kết luận về danh tính của bạn vì dữ liệu luôn được thu thập dưới dạng biệt hiệu. Tất cả dữ liệu này sẽ bị xóa ngay sau đánh giá thống kê.

c. Các dịch vụ Web

Một số dịch vụ trực tuyến của Symantec, chẳng hạn như quản lý bản quyền, các yêu cầu quản lý và hỗ trợ bảo vệ đa thiết bị, yêu cầu người dùng phải có “Tài khoản Symantec”. Các dịch vụ này có thể chịu sự quy định của các điều khoản riêng về quyền riêng tư có thể khác với chính sách này.

d. Nội dung Chất lượng cao

Một số yếu tố nội dung, chẳng hạn như Sách trắng, Video, đăng ký sự kiện và tài liệu tiếp thị chuyên dụng chỉ có thể truy cập được sau khi bạn cung cấp tên và địa chỉ email của mình. Đây là dữ liệu bắt buộc để truy cập nội dung chất lượng cao này. Dữ liệu này sẽ được văn phòng Symantec ở khu vực của bạn sử dụng để cung cấp thông tin và dịch vụ bổ sung mà bạn có thể quan tâm. Bạn đăng ký tự nguyện và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp trong email.

e. Các bản dùng thử miễn phí.

Nếu bạn đặt hàng phiên bản sản phẩm dùng thử của chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bạn cung cấp tên và địa chỉ email của bạn. Các thông tin này được dùng để gửi mã kích hoạt cho bạn và nhắc bạn khi thời gian dùng thử đã hết. Trong vòng 14 ngày kể từ khi kết thúc thời gian dùng thử, bạn có thể nhận được lời nhắc cuối cùng và lời mời mua giấy phép chính thức. Bạn đăng ký dùng thử tự nguyện và có thể ngừng dùng thử bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email. Nếu bạn hủy đăng ký, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin của bạn trừ khi bạn mua giấy phép đầy đủ.

f. Bản tin, Các bản cập nhật Sản phẩm Miễn phí và Ưu đãi Đặc biệt

Chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm nếu bạn đã đăng ký bản tin, các bản cập nhật sản phẩm miễn phí và các ưu đãi đặc biệt của chúng tôi. Bạn đăng ký trên tinh thần tự nguyện và có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký mà bạn sẽ thấy có trong mọi email.

g. Biểu mẫu Liên hệ

Nếu bạn muốn sử dụng biểu mẫu liên hệ và hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ của bạn (các trường nhập thông tin được đánh dấu “*”). Dữ liệu này được dùng để liên hệ với bạn và cung cấp thông tin mà bạn cần. Bạn có thể cung cấp thông tin bổ sung (vào các trường dữ liệu không có “*”) và tất nhiên, chúng tôi sẽ xử lý các thông tin này theo yêu cầu bảo vệ dữ liệu liên quan. Dữ liệu này sẽ được chuyển tiếp đến đội ngũ Symantec khu vực chịu trách nhiệm về địa bàn của bạn. Các đội ngũ khu vực đó sẽ sử dụng dữ liệu này để liên hệ với bạn.

3. Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của Symantec

Trang web của chúng tôi được thiết kế theo cách hạn chế thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân ở mức tối thiểu. Trong một số trường hợp, chúng tôi có nghĩa vụ phải chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để đáp ứng một số yêu cầu pháp lý. Ví dụ như trường hợp có lý do để nghi ngờ một hành vi phạm tội hoặc sử dụng sai trang web của chúng tôi.

Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Trong phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cần truy cập dữ liệu cá nhân, chúng tôi đảm bảo rằng hoạt động truy cập này được giới hạn trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ tương ứng. Hơn nữa, nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài cũng phải tuân thủ tất cả quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

4. Chúng tôi có sử dụng cookie không?

Chúng tôi sử dụng nhiều loại “cookie” khác nhau (các tập tin văn bản nhỏ được đặt trong thiết bị của bạn):

  • Cookie dữ liệu nhập của người dùng
  • Cookie xác thực
  • Cookie quảng cáo bên thứ ba
  • Cookie phân tích bên thứ nhất
  • Cookie theo dõi bổ trợ xã hội

Bạn có thể cấu hình thiết lập trình duyệt để chặn cookie hoặc nhận cảnh báo bất cứ khi nào một trang web muốn đặt cookie. Tuy nhiên, việc chặn cookie có thể giới hạn hoạt động truy cập một số chức năng của trang web.

5. Chúng tôi có sử dụng bổ trợ xã hội không?

Chúng tôi sử dụng nhiều loại “bổ trợ xã hội” khác nhau.

6. Bảo vệ dữ liệu cho đối tác và liên kết

Trang web của chúng tôi chứa nhiều liên kết tới các đối tác kinh doanh, đặc biệt tới nhà cung cấp cửa hàng web Digital River của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ yêu cầu bảo vệ dữ liệu đối với hoạt động sử dụng trang web của đối tác. Để biết thông tin về bảo vệ dữ liệu khi truy cập các trang web này, hãy tham khảo các chính sách về quyền riêng tư trên trang web của từng công ty.

7. Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách nào?

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập được lưu trữ trên các máy chủ được bảo vệ đặc biệt. Quyền truy cập được giới hạn ở một số lượng hạn chế các cá nhân được ủy quyền cần có quyền truy cập để quản lý trang web của chúng tôi hoặc đảm bảo trang web hoạt động bình thường, đặc biệt là về hỗ trợ kỹ thuật.

8. Bạn có những quyền gì về dữ liệu cá nhân của mình?

Bạn có thể truy cập và thay đổi hồ sơ bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi đã lưu trữ và (các) mục đích. Chúng tôi chỉ cố gắng lưu trữ dữ liệu chính xác và nếu phát hiện ra chúng tôi lưu giữ thông tin sai thì chúng tôi sẽ sửa thông tin đó ngay khi nhận ra hoặc khi bạn yêu cầu.

Nếu bạn muốn chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn hoặc rút lại việc đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trên. Bạn cũng có thể xóa thông tin tài khoản của mình bằng cách xác nhận thiết lập này trong hồ sơ của bạn.

Nếu dữ liệu của bạn không thể xóa được vì lý do kỹ thuật hoặc pháp lý, thay vào đó chúng tôi sẽ chặn dữ liệu tương ứng.

9. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách nào?

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn mà được xử lý liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: privacy@Symantecvietnam.vn