ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ: (024) 3915 6886 | (028) 36 100 816
Symantec Authorized Partner
Hiện có sản phẩm trong giỏ hàng. 0,00 ₫ Cart

Không có sản phẩm nào

Quản trị dữ liệu đơn giản với Veritas Data Insight

21/08/2016  |  1.Tin bảo mật

Download Datasheet: https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-veritas-data-insight-5-0-en.pdf

Dữ liệu phi cấu trúc là tập tin bao gồm văn bản, nội dung đa phương tiện và không nằm gọn trong một cơ sở dữ liệu. Trong những năm gần đây, dữ liệu phi cấu trúc có sự phát triển vượt bậc trong doanh nghiệp. Các chuyên gia dự đoán rằng sự tăng trưởng của dự liệu nói chung là từ 40 đến 60%, nhưng con số này đối với dữ liệu phi cấu trúc có thể lên đến 80%. Như vậy có thể thấy rằng dữ liệu phi cấu trúc đóng vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp, tuy nhiên việc quản trị dữ liệu phi cấu trúc không hề dễ dàng.

Veritas Data Insight là giải pháp giúp tổ chức cải thiện việc quản lý dữ liệu phi cấu trúc để giảm chi phí, giảm thiểu rủi ro và đạt được sự tuân thủ thông qua các tin tức tổng hợp về quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền kiểm soát truy cập dữ liệu. Những báo cáo, phân tích và khả năng trực quan trong Data Insight cung cấp cho tổ chức hiểu biết về những dữ liệu đang tồn tại, cách sử dụng, những người sở hữu và có quyền truy cập dữ liệu này.

Điểm nổi bật của Data Insight là gì?

  • Cung cấp tầm nhìn và hiểu biết chi tiết: Data Insight cho phép doanh nghiệp khám phá dữ liệu phi cấu trúc và các vấn đề liên quan để quản lý vòng đời của dữ liệu, sự tuân thủ truy cập và giảm thiểu nguy hiểm. Xác định chủ sở hữu của dữ liệu và kiểm tra tất cả các truy cập để cải thiện quản lý dữ liệu.
  • Phân tích nâng cao: Phát hiện các vi phạm về chính sách sử dụng dữ liệu từ việc chỉ ra các hoạt động bất thường hoặc sự tăng trưởng dữ liệu quá mức. Xác định và kiểm soát các chia sẻ mở mà không gây ảnh hưởng đến thông tin sẵn có.
  • Tích hợp toàn diện: Tích hợp Veritas Enterprise Vault để quản lý lưu trữ và duy trì dữ liệu, đồng thời bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khi tích hợp Symantec Data Loss Prevention.

Data Insight đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp:

Hiện nay, việc quản lý dữ liệu phi cấu trúc vẫn là một vấn đề khó khăn bởi khối lượng dữ liệu lớn, gia tăng chóng mặt và nằm rải rác trong doanh nghiệp. Data Insight ra đời nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của doanh nghiệp về quản lý dữ liệu phi cấu trúc, giúp tổ chức quản lý dữ liệu hiệu quả với chi phí hợp lý nhất.

 

  • Cải thiện quản lý dữ liệu:

Data Insight phát hiện, phân loại dữ liệu phi cấu trúc, đồng thời cung cấp các hướng dẫn cụ thể giúp đơn giản hóa và nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu trong doanh nghiệp:

-          Tập trung vào lợi ích của doanh nghiệp: Data Insight xác định chủ sở hữu của dữ liệu, đánh giá các chỉ tiêu lưu trữ và có trách nhiệm giải trình với chủ sở hữu.

-          Loại bỏ dữ liệu không cần thiết: Data Insight xác định dữ liệu cũ/thừa và phân loại dựa trên chủ sở hữu, bên cạnh đó cung cấp các hướng dẫn giúp dọn dẹp, lưu trữ và duy trì dữ liệu.

-          Cải thiện hoạt động quản lý dữ liệu: Data Insight cung cấp cho tổ chức hiểu biết về dữ liệu phi cấu trúc và cách sử dụng, đồng thời sắp xếp di chuyển dữ liệu, lập kế hoạch phát triển và sắp xếp dữ liệu theo lớp. 

  • Đạt được sự tuân thủ:

Data Insight giúp tổ chức duy trì sự tuân thủ các chính sách về truy cập và sử dụng dữ liệu thông qua quy trình hành động chặt chẽ:

-          Phát hiện: Data Insight xác định những người sử dụng dữ liệu, thông báo và bảo vệ dữ liệu với Data Loss Prevention.

-          Giám sát: Điều tra những vi phạm dữ liệu, giám sát việc sử dụng dữ liệu nhạy cảm. Tự động kiểm soát các hành vi can thiệp đến dữ liệu.

-          Bảo vệ: Tìm ra và khóa những dữ liệu có nguy cơ truy cập quá dễ dàng. Rà soát truy cập để đảm bảo tính tuân thủ. 

  • Bảo vệ dữ liệu từ các nguy cơ an ninh:

Dữ liệu của tổ chức có thể gặp nguy hiểm bởi các chia sẻ mở, sự truy cập trái phép cũng như chính sách bảo vệ thiếu chặt chẽ. Data Insight kiểm soát lịch sử truy cập cũng như việc sử dụng dữ liệu, giảm thiểu các nguy cơ về thông tin đến mức tối đa:

-          Theo dõi hành vi người sử dụng: Data Insight xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng dữ liệu, cho phép tổ chức thiết lập các chính sách dành cho người sử dụng.

-          Kiểm soát truy cập: Data Insight thường xuyên xem xét các truy cập dữ liệu nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

-          Xác định vị trí dữ liệu có nguy cơ cao: Data Insight tự động phát hiện và khóa quyền truy cập các dữ liệu nhạy cảm, chỉ cho phép truy cập nếu cần thiết.

 Veritas, data insight

« Quay lại
© Developed by Symantec Vietnam