ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ: (024) 3915 6886 | (028) 36 100 816
Symantec Authorized Partner
Hiện có sản phẩm trong giỏ hàng. 0,00 ₫ Cart

Không có sản phẩm nào

Giải pháp sao lưu dữ liệu Veritas Backup Exec 15

31/01/2017  |  1.Tin bảo mật

Giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng

Tính năng và lợi ích

 • ·         Sử dụng cho môi trường ảo hóa, môi trường vật lý và cloud với một giải pháp duy nhất.
 • ·         Đơn giản hóa việc sao lưu và phục hồi dữ liệu, tiết kiệm chi phí và sự phức tạp khi tích hợp với nhiều sản phẩm.
 • ·         Sao lưu máy chủ ảo hóa nhanh hơn với tính năng snapshots được tích hợp với Microsoft® Volume Shadow Copy Service (VSS) và VMware vStorage™ APIs for Data Protection (VADP) để tối ưu hiệu năng về RAM, CPU và I/O trên máy chủ.
 • ·         Tối ưu hóa bảo vệ dữ liệu, giảm dung lượng lưu trữ trên đĩa cứng với các tính năng deduplication và change block tracking.
 • ·         Tương thích được hầu hết với các thiết bị lưu trữ đĩa cứng (disk), băng từ (tape) và cloud.
 • ·         Nhanh chóng, hiệu quả, linh hoạt. Dễ dàng phục hồi dữ liệu cho các máy chủ, máy chủ ảo hóa, các ứng dụng, tập tin (file) và thư mục (folder).
 • ·         Giảm thiểu thời gian chết và gián đoạn dịch vụ với việc tích hợp các tính năng bare-metal,  physical to virtual (P2V) và virtual to physical (V2P) recovery.

 

 1. 1.    Hiệu năng mạnh mẽ
 • ·         Sao lưu và phục hồi nhanh chóng, đáng tin cậy
 • ·         Tương thích tốt với VMware and Hyper-V
 • ·         Tiết kiệm nhiều hơn, lưu trữ nhiều hơn
 1. 2.    Sử dụng linh hoạt
 • ·         Bảo vệ dữ liệu ảo hóa và vật lý với một giải pháp duy nhất:
 • ·         Kiến trúc hỗ trợ đĩa cứng (disk), băng từ (tape) và cloud:
 • ·         Nhanh, hiệu quả với nhiều phương án khôi phục dữ liệu:
 1. 3.    Dễ dàng sử dụng
 • ·         Dễ dàng cấu hình
 • ·         Dễ dàng quản trị và tìm kiếm dữ liệu
 • ·         Nâng cấp dễ dàng

Các phiên bản và option

Backup Exec Editions

-          Backup Exec sẵn sàng với 3 lựa chọn tính license: theo dung lượng (TB), socket hoặc module:

 • Backup Exec 15 Capacity Edition Lite  (per front-end TB)
 • Backup Exec 15 Capacity Edition (per front-end TB)
 • Backup Exec 15 V-Ray Edition (per occupied socket)
 • Backup Exec 15 (per module - media server, agent and option)

-          Backup Exec 15 Agents and Options

-          Agents

 • Agent for Applications and Databases
 • Agent for VMware and Hyper-V
 • Agent for Windows®
 • Agent for Linux
 • Agent for Mac®
 • Remote Media Agent for Linux

-          Options

 • Agent for Applications and Databases
 • Deduplication Option
 • Enterprise Server Option
 • Library Expansion Option
 • NDMP Option
 • Virtual Tape Library Unlimited Drive Option
 • File system Archiving Option
 • Exchange Mailbox Archiving Option

 

Một số sản phẩm Server và Agent

BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS INITIAL FOR BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE

 

BACKUP EXEC AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR APPLICATIONS AND DBS WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC AGENT FOR LINUX 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR LINUX 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN 1 HOST SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR VMWARE AND HYPER-V WIN 1 HOST SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT FOR WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC AGENT REMOTE MEDIA FOR LINUX SERVERS LNX 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC AGENT REMOTE MEDIA FOR LINUX SERVERS LNX 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC CAPACITY ED WIN 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE QTY 0 to 1 INITIAL 12MO CORPORATE
BACKUP EXEC CAPACITY ED WIN 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE QTY 2 to 5 INITIAL 12MO CORPORATE
BACKUP EXEC CAPACITY ED WIN 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE QTY 6 to 15 INITIAL 12MO CORPORATE
BACKUP EXEC ENT SERVER OPT WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC ENT SERVER OPT WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC OPT DEDUPLICATION WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC OPT DEDUPLICATION WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC OPT LIBRARY EXPANSION WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC OPT NDMP WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC OPT NDMP WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 8 CORES 1 CPU ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR BACKUP EXEC V-RAY ED WIN 8 CORES 1 CPU ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
DLO WIN 10 USER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR DLO WIN 10 USER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE

 

SYSTEM RECOVERY SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR SYSTEM RECOVERY SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE
SYSTEM RECOVERY DESKTOP ED WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
ESSENTIAL 12 MONTHS RENEWAL FOR SYSTEM RECOVERY DESKTOP ED WIN 1 DEVICE ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE

Submit Comment

* Phải nhập thông tin

« Quay lại
© Developed by Symantec Vietnam